ตารางแพทย์

คิวหมอพอล

สาขาขอนแก่น

 • 12 ธันวาคม
 • 13 ธันวาคม
 • 16 ธันวาคม
 • 23 ธันวาคม
 • 28 ธันวาคม
 • 29 ธันวาคม

สาขากรุงเทพฯ

 • 4 ธันวาคม
 • 5 ธันวาคม
 • 6 ธันวาคม
 • 7 ธันวาคม
 • 11 ธันวาคม
 • 17 ธันวาคม
 • 25 ธันวาคม
 • 26 ธันวาคม

สาขาอุดรธานี

 • 1 ธันวาคม
 • 2 ธันวาคม
 • 15 ธันวาคม
 • 24 ธันวาคม

สาขาโคราช

 • 3 ธันวาคม
 • 22 ธันวาคม