ตารางแพทย์

คิวหมอพอล

สาขาขอนแก่น

 • 7 เมษายน
 • 9 เมษายน
 • 11 เมษายน
 • 12 เมษายน
 • 17 เมษายน
 • 18 เมษายน
 • 22 เมษายน
 • 30 เมษายน

สาขากรุงเทพฯ

 • 4 เมษายน
 • 5 เมษายน
 • 6 เมษายน
 • 19 เมษายน
 • 20 เมษายน
 • 21 เมษายน

สาขาอุดรธานี

 • 8 เมษายน
 • 27 เมษายน
 • 28 เมษายน

สาขาโคราช

 • 3 เมษายน
 • 10 เมษายน
เลเซอร์ขน หน้าใส ลดผมร่วง