ฉีดสเต็มเซลล์

สเต็มเซลล์

          ไม่มีใครอยากแก่กันทั้งนั้น อยากจะคงสภาพผิวที่เยาว์วัยเอาไว้ แต่บางทีคุณอยากจะใช้วิธีที่เป็นธรรมชาติ ที่ได้ผลลัพธ์ดีและไม่เกิดผลข้างเคียง มีความปลอดภัย สเต็มเซลล์เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก

          สเต็มเซลล์ (Stem Cell) คือ เซลล์ต้นกำเนิด เซลล์ตัวอ่อนที่ยังไม่มีหน้าที่ของเซลล์ซึ่งสามารถแบ่งตัวได้อย่างไม่มีขีดจำกัดและเปลี่ยนแปลงเพื่อไปเซลล์อื่นๆที่ทำหน้าที่อื่นๆ ได้ เช่น เปลี่ยนกลายเป็นเซลล์เนื้อเยื่อชนิดต่างๆ เซลล์ประสาท เซลล์เม็ดเลือด ง่ายๆ คือ เซลล์ไหนก็ได้ที่อยู่ในร่างกายเรา

สอบถามคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

Stem cell มาจากไหน

          โดยทั่วไปแล้วเราทุกคนจะมี stem cell อยู่แล้ว สังเกตได้จากเวลาที่เราเกิดแผลแล้วร่างกายจะซ่อมแซมบาดแผลนั้น เพราะฉะนั้น stem cell จึงทำหน้าที่ช่วยซ่อมแซมร่างกายของเรา

          สำหรับ stem cell ที่เรานำมาใช้ทางการแพทย์นั้น มีการนำมาจากหลายรูปแบบ ทั้งแบบใช้เซลล์ของเราเอง (autologous) ใช้เซลล์ของคนอื่น (allogeneic) หรือใช้เซลล์ของสัตว์ (xenotherapy) เช่น embryonic stem cell ได้มาจากตัวอ่อนที่ปฏิสนธิแล้ว, bone marrow stem cell ได้มาจากไขกระดูก ซึ่งปัจจุบันได้มีการนำ stem cell มาใช้ทางการแพทย์หลากหลายรูปแบบ เช่น โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว รักษาอาการการบาดเจ็บของอวัยวะ โรคข้อเข่าเสื่อม โรคเบาหวาน เป็นต้น

          ในด้านความงามนั้น มีการศึกษาวิจัยและเป็นที่นิยม โดยที่นิยมนำมาใช้ในปัจจุบันได้แก่ เซลล์ต้นกำเนิดของเซลล์ร่างกาย หรือ mesenchymal stem cells (MSCs) ซึ่งสามารถเก็บได้จาก ไขกระดูก รก และไขมัน

         เซลล์ต้นกำเนิดของเซลล์ร่างกาย มีความสามารถในการเปลี่ยนไปเป็นเซลล์อื่นๆได้ จึงเหมาะที่จะใช้กับบริเวณใบหน้าด้วยวิธีการฉีด วิธีการนี้จะช่วยฟื้นฟูสภาพผิว อายุผิวให้เด็กอีกครั้ง 

Stem cell ของคนอื่นมาใช้กับเราได้หรือไม่

          สามารถใช้ได้ แต่จะต้องเป็นเซลล์ที่มีการเพาะเลี้ยงในห้องทดลองที่ได้มาตรฐานเท่านั้น ผ่านการตรวจโรคและฆ่าเชื้อเป็นอย่างดี สำหรับเซลล์ต้นกำเนิดของเซลล์ร่างกาย มีข้อดีคือสามารถนำสเต็มเซลล์ของคนอื่นมาใช้กับเราได้ และจะไม่มีผลข้างเคียงหรือการปฏิเสธของร่างกาย เนื่องจากเป็นเซลล์ที่ยังไม่มีการแสดงออกจึงไม่กระตุ้นระบบภูมิต้านทานที่จะทำให้เกิดการต่อต้าน และยังมีคุณสมบัติในการยับยั้งเซลล์ที่มีความผิดปกติหรือกำลังจะกลายพันธุ์ได้อีกด้วย

          เต็มเซลล์ ที่นำมาใช้ฉีดบริเวณใบหน้านั้น จะแนะนำให้ฉีดเริ่มต้นตั้งแต่ 1-5 ล้านเซลล์ทั่วบริเวณใบหน้า และประมาณ 20 ล้านเซลล์ทั่วร่างกาย และจะเริ่มเห็นผลในการฉีดสเต็มเซลล์ในช่วงเวลา 1-4 สัปดาห์ และผลของการฉีดสเต็มเซลล์จะขึ้นอยู่กับตัวคนไข้เอง การใช้ชีวิต คุณภาพของเซลล์ที่ใช้ สเต็มเซลล์จะได้ผลอยู่ประมาณ 5-12 เดือน

สอบถามคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

รีวิว จากลูกค้า